An Dương

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Hoài Hương Đường 10, An Hồng, An Dương, Hải Phòng 0934611550
2 Quầy Thuốc Mận Cường Thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng 0368262155
3 Quầy Thuốc Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 0313882785
4 Quầy Thuốc Thu Nga Chợ Đặng Cương, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng 0934611264
5 Quầy Thuốc Hoàng My Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 0934457886
6 Quầy Thuốc Hà Anh An Hồng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng 0904481691