An Lão

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu Thuốc An Lão Số 6 Cổng Nhà Máy Nước Cầu Nguyệt, Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng 0382280632
2 Hiệu Thuốc An Lão Quầy Số 390 13 Trần Tất Văn, TT An Lão, An Lão, Hải Phòng 0913381762
3 Quầy Thuốc Phương Linh 371, TT Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 0366867281
4 Quầy Thuốc Việt Anh Xuân Đài, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng 0388681508
5 Quầy Thuốc Cao Anh Số 8 Quán Rẽ, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng 0979259359
6 Quầy Thuốc Minh Hà Phương Chử Bắc, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng 0375981210
7 Hiệu thuốc Vũ Ngân 175 đường Ngô Quyền, TT An Lão, An Lão, Hải Phòng 0967355350