Bình Xuyên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT số 42 KP2, Hương canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0979029472
2 QT Phương thùy chợ thanh lãng, Thanh lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0355794798
3 QT Hưng Nga Khu Chợ Trung Mỹ, Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0358273028
4 Quầy thuốc số 22 Khu chùa Hạ, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0829433882
5 QT Trung Nguyệt Khu Đoàn Kết, Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0334465491
6 QT số 39 Ngọc Bảo, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0332955229