Cái Nước

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Bảo Ngọc 2 0  Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau 07803883633
2 Quầy Thuốc Thu Hương 379   Đường 30/4 Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau 07803883848
3 Nhà Thuốc Hữu Phước Đường 0  Chợ Nhà Lồng, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau 07803883693
4 Quầy Thuốc Hồng Sen Ql1A, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau 0939424488
5 Quầy Thuốc Khang Trang Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau 0918957978
6 Quầy Thuốc Trần Văn Duyên Chợ Rao Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau 0946012341
7 Quầy Thuốc Tây Thuốc Tốt Ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau 0949992093