Chi Lăng

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc số 39 Khu Hòa Bình 1, TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn 0989663933
2 NT Trần Thanh Hải Đường Đại Huề Cầu Khu Hòa Bình 1, TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn 0367693196