Đầm Dơi

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Phượng Hoàng 0  Huỳnh Ngọc Điệp, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau 07803858152
2 Quầy Thuốc Thuốc Số 1 153  Huỳnh Ngọc Điệp, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau 07803858206
3 Quầy Thuốc Hoàn Thiện 0  Chợ Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau 0947575633
4 Quầy Thuốc Số 5 524  Chợ Cái Keo, Xã Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau 07803850442
5 Quầy Thuốc Nhân Ái Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau 0943622770
6 Quầy Thuốc Ý Vĩ Ấp Tân Điền, Xã Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau 0917807607
7 Quầy Thuốc Minh Khôi Đường Tô Thị Tẻ, Khóm 2, Thị Trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau 0917408082