Hải An

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 44 248 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 02253501532
2 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 62 169 Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 0934572241
3 Nhà thuốc số 1 55 Đông Phong, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng 0983484862
4 Nhà thuốc Phương Vân 1393, Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng 0974863658