Hải Hậu

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Xuân Chiểu Đội 6A, Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định 03503781655
2 Quầy Thuốc Vũ Sen Xuân Lập, Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định 0387281946
3 Quầy Thuốc Tân Dược Xóm 6, Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định 0975923078
4 Quầy Thuốc Sơn Hạnh Xóm 7, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định 0979978430
5 Quầy Thuốc Gia Khuê Khu 11, TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định 0964833233
6 Quầy Thuốc Toán Nga Xóm 7, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định 0971933055