Hòa An

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 1 Tổ 1 Khu Hoàng Bó Đường Pác Bó, Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng 0379434656
2 Nhà thuốc Trung Hiếu Tổ 2 khu giữa, TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng 0846618898
3 Nhà thuốc Trần Tuyết Đường Pác Bó, Bản Vạn 1, Bế Triều, Hoà An, Cao Bằng 0972496288
4 QT Công Ty Dược Cao bằng số 2 Khu Chợ Nước Hai, Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng 0378698476