Kiến An

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu Thuốc Kiến An Số 304 234 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng 0836956168
2 Hiệu Thuốc Kiến An Số 16 37 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng 0964242508
3 Nhà thuốc Minh Trí SN2 tổ 6 đường Máy Xay, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 0975563268
4 Hiệu thuốc Kiến An số 05 110 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng 0943080099
5 Nhà thuốc 269 269, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng 0912498366