Lai Châu

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Bệnh viện BV tam đường, TT tam đường, Tam Đường, Lai Châu 0984206565
2 QT hải Băng Bản đồng tâm, TT Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu 0984800785
3 Quầy thuốc Khánh Ngọc Chợ Trung Tâm, TT Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu 0357968360
4 QT Hà Thu Chợ Trung tâm, TT Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu 0373082531