Lập Thạch

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Thanh Hiên Khu 9 Bệnh Viện, TT Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0978523533
2 QT Chị Hợp Thị Trấn Thái Hòa, Thái Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0973484266
3 QT Quý Việt Phố Vĩnh Thịnh, TT Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0356589135
4 QT Nguyễn Thị Lan Phượng Thôn Bắc Sơn, Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0985860238