Lê Chân

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Nhà Thuốc Minh Ngọc 453 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0984735091
2 Nhà Thuốc 213 213 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0988064943
3 Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 88 186 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0313717012
4 Hiệu Thuốc Hải Phòng Nhà Thuốc Thái Dương 128 Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 0904454530