Lộc Bình

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Số 127 56-Phố Bờ Sông, Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn 0966016111
2 Quầy Thuốc Dũng Thủy Khu 4, TT Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn 0973768689
3 Quầy Thuốc Quỳnh Hương 28 phố 2, TT Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn 0389264164