Lục Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Hoàng Thị Thế Chợ Tân Lĩnh, Xã Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái 0912344472
2 QT Mai Tuấn Long Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái 0976089235
3 QT Nguyễn Thị Phú Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái 0974039686
4 QT Hoàng Thị Thế Chợ Tân Lĩnh, Xã Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái 0912344472
5 QT Hoàng Thị Thanh Thôn 8, Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái 0888007879
6 Quầy thuốc Yến Duyên Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái 0378469009
7 Quầy bán thuốc D14 Thôn 16, Động Quan, Lục Yên, Yên Bái 0965125184