Năm Căn

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Alpha 0  Chợ Cả Nẩy, Xã Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau 07803879459
2 Quầy Thuốc Hữu Lộc ., Thị Trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau 07803730909