Nam Trực

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Đào Thị Phương Chợ Bùa, Nam Vân, Nam Trực, Nam Định 0985979851
2 Quầy Thuốc An Lâm Chợ Giao Cù, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định 0936797838