Nghĩa Hưng

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy thuốc Thuận Thắm Chợ Đào Khê, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định 0392071491
2 Quấy thuốc Tân Dược Chợ Nam Điền, Nam điền, Nghĩa Hưng, Nam Định 0915759975