Ngô Quyền

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 193 131 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0943636788
2 Nhà thuốc tốt và sức khỏe 9D24 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904433140
3 Nhà thuốc Thùy Hương 35D Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253752045