Phú Tân

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Đạt Phúc 0  Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau 0909885506
2 Quầy Thuốc Trúc Linh 0  Ấp Cái Bát, Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau 07803888079
3 Quầy Thuốc Tân Thạnh 0  Chợ Cái Đôi Vàm, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau 0944156477
4 Quầy Thuốc Văn Tiệp ., Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau 0917036367