Sin Hồ

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Anh Hiếu – Cty Dược Hưng Chi Anh Khu 2, TT Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 0366991358
2 NT sơn Lai Khu 05, TT Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 0984685310
3 QT thu hương Chợ Trung tâm, TT Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu 0352770943