Sông Lô

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QTTN – Chị Trang Chợ Đồng Quế, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0387111329
2 QT Kim Ngân Phố Tam Sơn, TT Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0355224792
3 Quầy Thuốc Huế Quyền Thôn Quế Trạo B, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0358724903
4 QT Xuân Hạnh Thôn Chiến Thắng, Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0967902212
5 QT Hà Quỳnh Cẩm Bình, Tân Lập, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0984208971