Tam Dương

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 NT Nguyễn Thị Tuyết Vân Tập, Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0976635290
2 QT Huy Lệ Xóm Hủng, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0989087864
3 QT Gia bách TT Hợp hòa, Hợp hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0328006699
4 Quầy thuốc 29 Cầu Vàng, Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0962363751
5 Quầy Thuốc Cường Anh UBND xã An Hòa, An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0983332145
6 QT Nguyễn Thị Vân Anh Trấn Yên, Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0973393618
7 Quầy Thuốc Thủy Tân Số 81 Phố Thanh Vân, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0974260470
8 Quầy Thuốc Nhất Tâm Long Trì, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0824561123