Tân Uyên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT nguyễn thị thanh tâm Khu 2, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0986948266
2 QT số 6 Khu 32, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0386588505
3 QT số 5 Khu 32, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0394870868
4 QT số 14 Khu BV, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0388987034
5 QT số 7 Khu 26, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0974059341
6 Nhà thuốc Linh Trang Khu Cơ quan, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0978613889
7 Quầy thuốc An Liên Bản Pắc Ta, Pắc, Tân Uyên, Lai Châu 0372351819
8 QT Mạnh Hoa Khu 21, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu 0963218913