Than Uyên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Quyết Tiến KHu 3, TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu 0985929569
2 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm Quyết Tiến Khu 3, TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu 0985929569
3 QT Bảo An Cẩm Trung 2, Mường Than, Than Uyên, Lai Châu 0964278668
4 QT Huyền Thủy Khu 8, TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu 0372547998
5 Quầy Thuốc Giáng Hương Bản Cang Cải, Mường Cang, Than Uyên, Lai Châu 0354007608
6 Quầy Thuốc Tâm An Chợ Cẩm Trung 2, Mường Than, Than Uyên, Lai Châu 0985243401