Thành Phố Cà Mau

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Nhà Thuốc Quốc Hùng 15C, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 07803534567
2 Nhà Thuốc Nguyễn Dương 35, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 7803552824
3 Quầy Thuốc Tiến Phong Số 9 , Ấp Cây Chanh , Xã Định Bình, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 0919074630
4 Nhà Thuốc Mai Nhi Đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 0949969397
5 Nhà Thuốc  Phượng Hoàng 63A, KhóM 8 ,NguyễN ĐìNh ChiểU, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 01232156578
6 Nhà Thuốc   Như Trang 10.KhóM 7.NguyễN Công Trứ, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 07806550707
7 Nhà Thuốc Kim Huệ 186A Ngô Quyền, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 0939352555
8 Quầy Thuốc Thúy Toàn Ấp 3, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 0913078913
9 Nhà Thuốc Ngọc Thi 74 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 0919091635