Thành Phố Cao Bằng

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Cty AMV Số 1 Đường Đông Khê , Tổ 15, Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0376649389
2 NT Bảo Quý Quốc Lộ 4, Tổ 1, Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0965147018
3 QT Cty Dược Cao Bằng Số 6 Tổ 5 Ngã 4, Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0385054156
4 NT Nguyễn Thị Thịnh Kim Đồng, Kim Đồng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0962308048
5 Nhà thuốc Hồng Phương Tổ 4 Km5 Đề Thám, Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0983986585
6 NT Tốt SN 128, Tổ 7, Ngã tư Nà Cáp, Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0978135635
7 NT Mai Thu 48 Tổ 4, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0916893866
8 NT Thanh Long Tổ 15, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0982249588
9 NT Nam Cường Tổ 9, Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0962664818
10 NT Trung Thành 15 Hồng Việt, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0985203880
11 Nhà Thuốc Diệp Nhi Số 29, Tổ 22, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0353684944
12 Nhà thuốc Thu Hường Tổ 6, Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0969264180
13 Nhà thuốc Lê Hiếu Xóm 3 Nam Phong, Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 0919220688