Thành Phố Điện Biên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Số 6 Cty Phương Thảo Tổ 10, Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 0989216141
2 NT_Yến Nhi 90 Tổ 28, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 0985701684
3 QT Số 9 Cty Hoàng Lan Đội 5B, Thanh Luông, Điện Biên, Điện Biên 0782411134
4 NT Minh Tâm SN 19 Tổ 8, Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 0912666101
5 Nhà thuốc Quang Huy Số 13, tổ 8, Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 0966865010