Thành Phố Lạng Sơn

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Nhà Thuốc 165 165 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0253871206
2 Nhà Thuốc Thanh Thủy 98 Phai Vệ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0917097765
3 Nhà Thuốc Linh Anh Số 6 Đèo Ngang, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0396108666
4 Nhà Thuốc Đa Phúc 144 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0253876820
5 Quầy Thuốc Hiền Minh 154 Nguyễn Du, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0376251068
6 Nhà Thuốc Thành Duy Số 100 Ngô Quyền, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0327689028
7 Quầy Thuốc Hải Vân 429C Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 0383708457