Thành phố Phúc Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT số 18 tổ 7, Trưng trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0988022527
2 QT Số 7 số 10- Nguyễn Văn Linh, Xuân hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0984776272
3 QT Mai Thị Thành Yên Điền Cao Minh, Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0975657238
4 QT Hoa sinh 235-tổ 3-Trường  chinh, Xuân hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0988257375
5 NT Đức huy Xuân Mai 3, Phúc thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0962345223
6 NT Hoài hùng Số 207 Trưng Trắc, Trưng trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0982153191