Thành phố Vĩnh Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 NT Doanh nghiệp Huyền ngân 59 chùa hà, Định trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0987839824
2 QT Số 6 Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0987435568
3 Nhà Thuốc Thái Anh Hán Nữ, Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0984766896
4 QT Quý Đông 95 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0948009479
5 NT hạnh hương Đường Mê Linh, Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0978039988
6 Nhà Thuốc Gia Hưng Phố Cả, Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 0988550311