Thủy Nguyên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên quầy số 74 Chợ Tổng, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0786694598
2 Quầy Thuốc Minh Dung Thị Trấn Minh Đức, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0943179292
3 Quầy thuốc Hương Liên 15 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0936652833
4 Quầy Thuốc Hà Thu Thanh Lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0914477368
5 Hiệu thuốc Thủy Nguyên Số 1 Số 01 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 02253874373
6 Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên quầy số 87 Chợ Tổng, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0902025983
7 Quầy Thuốc Khánh Hà Xóm Vối, Quảng Cư, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0772203816
8 Quầy Thuốc Việt Thành Xóm 5, Thôn Nghi, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0971223226