Tiên Lãng

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc 290 Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng 0395503979
2 QT Hương Giang Thái Hòa, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0377636785
3 QT Minh Hiền 22 Phố Phú Kê, TT Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0936564661
4 Hiệu Thuốc Hải Phòng số 250 Phác Xuyên, Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0973226923