Trần Văn Thời

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Như Huỳnh 0  Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0915525498
2 Quầy Thuốc Hồng Nga 0  Tổ 7, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0948454363
3 Quầy Thuốc Duy Lộc Kios2  Khóm 1 Chợ Rạch Ráng, Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau 07803895499
4 Quầy Thuốc Trúc Thi Khóm 1, Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau 0914.847.761
5 Quầy Thuốc Hồng Phượng Khóm 7, Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau 02903.896.423
6 Quầy Thuốc Hồng Dân Khóm 1 Thị Trấn Trần Văn Thời, Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau 0947152154
7 Quầy Thuốc Mai Anh Khóm 4 Thị Trấn Sông Đốc, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0917140042
8 Quầy Thuốc Mỹ Ý ấp 2, Xã Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau 0919378059
9 Quầy thuốc Ngân thùy ấp 2, Xã Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau 0913103806
10 Quầy Thuốc Mỹ Cẩm Ấp Đá Bạc, Xã Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau 0972197456
11 Quầy Thuốc Gia An 2 Ấp Liên Hoa, Xã Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau 0919716100
12 Quầy Thuốc Hoàng Công Ấp Kinh Dớn, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0918571565
13 Quầy Thuốc Hồng Thẩm Ấp Kinh Dớn, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0942393902
14 Quầy Thuốc Hồng Phục Khóm 1 Thị Trấn Trần Văn Thời, Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau 0948873872
15 Quầy Thuốc Ngọc Diễm Ấp Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây, Xã Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau 0901011117
16 Quầy Thuốc Bích Thảo Khóm 6 A, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0919177947
17 Quầy Thuốc Cẩm Tú Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0914771928
18 Quầy Thuốc Bình Minh Ấp Bạch Bần, Xã Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau 0943401410
19 Quầy Thuốc Trí Vỹ Ấp Kinh Hoà, Xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau 0943557399