Trấn Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 HT Trấn Yên – QT Số 6 Thôn 4, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái 0989338719
2 QT Bùi Thị Loan Khu 3, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 0397186639
3 QT Đoàn Bích Liên SN 665 – Khu 2, TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 0869978259
4 QT Lương Hải Quế Thôn Yên Định, Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái 0988345728
5 Quầy Thuốc Thu Hương Thôn 6, Hiệp Thành, Trấn Yên, Yên Bái 0382530731