Văn Chấn

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Trần Thị Cúc Thôn 13 – TT Mỵ, Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0393880459
2 Nhà thuốc Tuấn Miên Khu 2 – Ngã 3 Ba Khe, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0979145105
3 Công ty TNHH TMDP Cường Mùi – QT Số 39 Khu 2 – Ngã 3 Ba Khe, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0399155092
4 QT Lưu Thị Hồng Thôn Hồng Sơn, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0914481656
5 HT Văn Chấn Thôn Hồng Sơn, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0964909271
6 Quầy thuốc Trương Thị Mùi Thôn trung tâm, Nậm Búng, Văn Chấn, Yên Bái 0988174691
7 QT Hà Thị Hiền Thôn 13 – TT Mỵ, Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0916530793
8 Quầy thuốc An Tâm Thôn 1, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái 0982245877
9 Quầy thuốc Thiên Ân Phố 1, Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái 0973352345