Văn Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Bùi Thị Thanh Nhàn Thôn Trung Tâm, Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái 0394584759
2 Quầy thuốc Liên Nhài Thôn 6, Xuân Hợp, Văn Yên, Yên Bái 0982410600
3 Nhà thuốc Thành Liên Số nhà 228A, Đường Tuệ Tĩnh, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái 0982100559
4 HT Văn Yên – QT Số 1 SN 156 – Khu phố 1, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái 0902222203