Vĩnh Bảo

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu Thuốc Vĩnh Bảo Số 7 Khu Trung Tâm Đồng Minh, Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0969965688
2 Quầy Thuốc Đạt Loan Hàm Dương, Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0973026981
3 Quầy Thuốc Tâm An Hu Trì Cụm 7, Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0384988636
4 QT Huy Phúc Thôn Hậu Chùa, Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0983320904
5 QT Thanh Hoàn An Lãng, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0973026409
6 Quầy Thuốc Hoàng Phát Đường 17A, Nam An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0399999103