Vĩnh Tường

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Chị Hương Phủ Yên, Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0359736741
2 QT Phương Hòa Chợ Rưng, Tứ Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0976591800
3 QT Cô Quý Tân Tiến, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0915833960
4 QT số 40 Bắc Cường, TT Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0979838024
5 QT Tuấn Trang Chợ Cống, Khu Ba, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0987668332
6 QT Chị Chung Thôn Chung, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0978308749
7 QT Lê Thị Thảo Phú Đa, Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0989268188
8 Quầy Thuốc Dũng Nhung Tứ Kỳ, Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 0369125148