Yên Lạc

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT số 39 Phố Lồ, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0915962686
2 QT Hiếu Toán Chợ Lồ, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0978853824
3 NT Trần Thị Nguyệt Khu 4, Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0966759799
4 QT Châu Anh Chợ Lầm, Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0986918804
5 Quầy Thuốc Thu Thủy Khu 1, Giã Bằng, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0868989388
6 Quầy Thuốc Xuân Lộc Phát Đinh Xá, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0977781786
7 QT Hoàng Thị Sâm Chợ Ghềnh Đá, Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0984466065